girl

יום הולדת השרדות

star  יום הולדת בסגנון הישרדות הוא יום הולדת באווירה מיוחדת
הפעלת הישרדות מתאימה לגילאי 7 ומעלה

אחרי מספר משימות מאחדים את השבטים לשבט אחד. זה הזמן לטקס יום הולדת עם עוגה, נרות ושירים

cake

הילדים מתחלקים לשני שבטים ומקבלים סרטים ובנדנות בצבע שנבחר להם ואז מתחילים לשחק. בשלב זה השורדים יקבלו משימות אתגריות

friends

ילד/ת יום ההולדת משמש/ת כמנחה יחד עם המפעילה ונמצאת במרכז ההתמודדות וכן כל אפשרויות הבחירה ניתנות על ידו/ידה כמו בחירת שם השבט, מתמודדים לתחרויות וכדו’

call